18.04 2023

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - TÂN MAI TUYỂN SINH LỚP 10 📋 - 🆕 XÉT TUYỂN ONLINE🆕

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - TÂN MAI TUYỂN SINH LỚP 10 📋 - 🆕 XÉT TUYỂN ONLINE🆕
👉 Tư vấn trực tiếp tại trường và phát hành hồ sơ từ 🌟 0️⃣8️⃣h0️⃣0️⃣ ngày 05.05.2023🌟
✨ Đăng ký xét tuyển online: facebook.com/lequydontanmai
👉 Thời gian tư vấn trực tiếp tại trường: 💥Từ thứ 2 đến sáng Thứ 7 hàng tuần. Sáng từ 7h30 -11h30 và Chiều từ 13h30 - 17h00
🔎 Điều kiện dự tuyển: học lực Trung bình trở lên và hạnh kiểm đạt loại Khá, Tốt.