Quy trình tuyển sinh

1/ Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển
1/ Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển
2/ Theo dõi danh sách trúng tuyển
2/ Theo dõi danh sách trúng tuyển
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÍNH THỨC PHÁT HÀNH HỒ SƠ TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÍNH THỨC PHÁT HÀNH HỒ SƠ TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - TÂN MAI TUYỂN SINH LỚP 10 - XÉT TUYỂN ONLINE 🔥
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - TÂN MAI TUYỂN SINH LỚP 10  -  XÉT TUYỂN ONLINE 🔥
3/ Đóng phí và hoàn tất hồ sơ nhập học
3/ Đóng phí và hoàn tất hồ sơ nhập học
4/ Nhận lớp, nhập học
4/ Nhận lớp, nhập học</br>