Chương trình phát triển

Chương trình tiếng Anh chuẩn Châu Âu
Chương trình tiếng Anh chuẩn châu Âu do giáo viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy được nâng dần qua các năm với chuẩn đầu ra là ielts 4.5  
Xem chi tiết
Chương trình Tin học Quốc tế

Chương trình Tin học Quốc tế: Khối 10 Word, khối 11 Excel, khối 12 PowerPoint, học sinh được tham gia thi lấy chứng chỉ do Microsoft cấp và có giá trị toàn cầu. 

Xem chi tiết
Chương trình Lim - Leader in Me
Chương trình Lim - Leader in Me (Lãnh đạo bản thân) giáo dục cho học sinh hình thành thói quen hiệu quả, trở thành những người có đầy đủ năng lực và phẩm chất cần thiết để thành công trong thế kỷ 21
Xem chi tiết