Tầm nhìn
Tầm nhìn
Chúng tôi là trường học của sự sáng tạo, mỗi cá nhân đều có cơ hội phát huy hết tiềm năng của bản thân, thành thạo các kỹ năng của thế kỷ 21 để hội nhập toàn cầu, đáp ứng được sự tin tưởng của phụ huynh và tạo nên những thế hệ công dân sống có trách nhiệm.
Sứ mệnh
Sứ mệnh
Kiến tạo môi trường học tập hạnh phúc cho các thế hệ công dân toàn cầu.
Tầm nhìn - Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

yêu thương
yêu thương

Chúng tôi tin rằng sự quan tâm, chia sẻ chính là nguồn gốc để tạo ra môi trường học tập và làm việc an toàn, tràn ngập tình yêu thương. Tình yêu thương tạo nên sức mạnh gắn kết, sự bao dung, kiên nhẫn và là nền tảng văn hoá tổ chức tốt đẹp.

Tôn trọng
Tôn trọng
Chúng tôi tin rằng tôn trọng bản thân và tôn trọng lẫn nhau, đi cùng với sự cam kết chính là điều kiện để có được môi trường học tập, hợp tác lành mạnh, bình đẳng. Nhờ đó, nền tảng tinh thần làm việc nhóm được phát huy vì sự phát triển bền vững của tổ chức. 
Trách nhiệm
Trách nhiệm
Chúng tôi tin rằng Tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, với tổ chức và cộng đồng là một giá trị then chốt giúp chúng tôi tạo ra những thay đổi tích cực. Tính trách nhiệm giúp chúng tôi trở thành những ngưới sẵn sàng học hỏi, chủ động và sáng tạo để thực hiện những mục tiêu đã đề ra.