Chương trình cốt lõi

Chương trình Chuẩn của Bộ GD&ĐT

Nhà trường thực hiện chương trình cốt lõi là chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các em được đảm bảo phát triển đầy đủ cả về năng lực và phẩm chất. Với đội ngũ giáo viên trẻ, ham học hỏi và ứng dụng tốt công nghệ thông tin, các tiết học luôn được đổi mới về phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học. Các tiết học không chỉ thực hiện trong không gian lớp học mà các em còn được tham gia các hoạt động học tại vườn trải nghiệm, bảo tàng, tại các công ty hay các làng nghề truyền thống.     

Trong nhiều năm liền, nhà trường có tỉ lệ tốt nghiệp 100% và trên 96% đậu vào các trường Đại học - Cao đẳng, trong đó có nhiều học sinh đậu vào các trường Đại học có ảnh hưởng lớn. 

Xem chi tiết