Quy định Thu - Hoàn phí

1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Học phí, phí quản lý bán trú, phí quản lý nội trú, tiền ăn & chính sách ưu đãi sẽ được thông báo với phụ huynh hằng năm trước khi trường công bố chỉ tiêu tuyển sinh và thời gian nhập học.
 • Phụhuynh cần hiểu rõ trách nhiệm hoàn tất phí và thời hạn thanh toán của mình. Việc thông báo nhắc nhở của nhà trường vì một lý do nào đó không đến được với phụ huynh không đồng nghĩa với việc trì hoãn trách nhiệm chi trả các khoản phí cho học sinh theo quy định.
 • Trường hợp học sinh đóng học phí và các khoản phí trễ hơn thời gian quy định thì phải có đơn xin gia hạn của phụhuynh và có xác nhận của đại diện Ban giám hiệu, nhưng không quá 02 lần trong năm học, thời gian mỗi lần gia  hạn không quá 30 ngày kể từ ngày cuối của hạn đóng phí (ngày 10 hàng tháng) . Nếu trong mọi trường hợp chậm đóng sau thời hạn quy định mà không có đơn xin gia hạn được duyệt, Nhà trường sẽngưng cung cấp dịch vụ, giáo dục và căn cứtheo các quy chế, quy định hoặc thỏa thuận hiện hành đểxửlý phù hợp.
 • Đối với trường hợp đóng học phí và các khoản phí có áp dụng chính sách ưu đãi thanh toán và chính sách ưu đãi khác cùng lúc, mức phí được áp dụng theo trình tự: Áp dụng chính sách ưu đãi khác trước, sau đó áp dụng chính sách ưu đãi thanh toán trên mức phí còn lại. Học sinh không được hưởng ưu đãi nếu đóng sau thời gian hiệu lực chính sách ưu đãi đã thông báo hoặc không đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng ưu đãi cho các tháng đã và đang học.
 • Ngày thực học của học sinh được căn cứ trên bảng điểm danh hằng ngày của Trường.
 • Học phí và các khoản phí chỉđược hoàn trả đối với trường hợp vắng học có phép và được Ban giám hiệu phê duyệt. Việc hoàn trả(nếu có) được quy định cụthểtheo các nội dung bên dưới văn bản này.
 • Chỉ thực hiện đóng học phí trực tiếp tại bộphận kếtoán của Nhà trường hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của trường được công bố. Tất cảsựcốmất mát liên quan đến tiền học do không thực hiện đúng quy định này sẽkhông thuộc phạm vi trách nhiệm của nhà trường.
2. QUY ĐỊNH HỌC PHÍ

Học phí là tiền học cho chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT và chương trình phát triển chính khóa, được quy định thu trọn năm và thông báo theo đơn giá tháng, học phí được chia điều cho các tháng trong năm (Kể cả tháng có ngày Tết nguyên đán và tháng kết thúc năm học) và không vượt quá thời gian chương trình học theo quy định của Bộ GD&ĐT. Không bao gồm các loại phí khác & phí thuộc đơn vị thứ 3.

Mức học phí theo tháng được tính bình quân và chia đều theo các tháng trong năm (kể cả tháng 02 và tháng 05)

Học phí có thể thay đổi theo từng năm nhưng cam kết không vượt quá 10% mức đã công bố năm trước đó trong cùng cấp học.

Thời hạn nộp học phí được quy định như sau:

a. Đối với học sinh mới:

 • Thực hiện đóng học phí ngay khi nhận được phiếu nhận hồ sơ học sinh.
 • Học sinh nhập học mới ở tuần nào trong tháng thì sẽ tính học phí từ tuần đó cho đến hết tháng, không kể là nhập học ngày thứ mấy của tuần.

b. Đối với học sinh đang theo học

Học phí được quy định thu trọn tháng bằng 02 hình thức:

+ Theo gói học kỳ & cả năm hoặc gói nhiều năm: đóng theo thông báo để hưởng chính sách ưu đãi. Trường hợp phụ huynh đóng sau thời gian quy định sẽ không được hưởng chính sách ưu đãi này.

+  Theo  học phí tháng: đóng trước  ngày  10  hằng  tháng. Đối  với  tháng  02  (Tết Nguyên đán) thực hiện đóng phí trước ngày 20 tháng 1. Đối với tháng 5 thực hiện đóng phí trước ngày 20 tháng 4.

Học phí chỉ được hoàn trong trường hợp học sinh vắng có phép từ 10 ngày học liên tục trở lên (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ theo quy định nhà nước) và được Ban giám hiệu phê duyệt. Học phí hoàn trả được tính trên số ngày thực nghỉ với đơn giá ngày tạm tính = học phí tháng ÷ số ngày học quy định. Thứ tự ưu tiên xử lý tiền hoàn trả là: 1) Trường hợp học sinh tiếp tục học thì sẽ cấn trừ vào các loại phí phải đóng của tháng kế tiếp hoặc hoàn lại bằng tiền khi kết thúc năm học; 2) Hoàn lại bằng tiền khi học sinh không tiếp tục học tại trường.

Học phí được hoàn trả đối với trường hợp rút hồ sơ được quy định trong mục ().

3. PHÍ QUẢN LÝ BÁN TRÚ & TIỀN ĂN
 • Phí  quản  lý  bán  trú:  chi  phí  phục  vụ công tác bán trú, được quy định  thu  trọn tháng, riêng đối với tháng Tết Nguyên đán thu theo thực tế kế hoạch hoạt động của Nhà trường.
 • Phí quản lý bán trú chỉ được hoàn trong trường hợp học sinh vắng có phép từ 10 ngày học liên tục trở lên (không kể thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ theo quy định nhà nước) và được Ban giám hiệu phê duyệt. Phí quản lý bán trú hoàn trả được tính trên số ngày thực nghỉ với đơn giá ngày tạm tính = Phí quản lý bán trú/nội trú tháng ÷ số ngày học quy định.
 • Tiền ăn được đóng theo tháng, với số tiền thu bằng đơn giá tiền ăn theo ngày * số ngày  học quy định  (biểu phí đang tạm  tính  22  ngày/tháng).  Tiền ăn có thểthay đổi trong năm học nếu có biến động lớn trên thị trường về giá thực phẩm và sẽ được nhà trường thông báo đến phụ huynh 30 ngày trước khi áp dụng.
 • Tiền ăn được hoàn trả trên số ngày thực nghỉ khi Học sinh vắng liên tục từ 03 ngày trở lên và phải báo trước với nhà Trường ít nhất 01 ngày, hoặc nghỉ học theo kế hoạch của nhà trường.
 • Thời gian hoàn trả tiền ăn: được hoàn vào kỳ thu phí của tháng kế tiếp. Thứ tự ưu tiên xử lý tiền hoàn trả là: 1) Trường hợp học sinh tiếp tục học thì sẽ cấn trừ vào các loại phí phải đóng của tháng kế tiếp hoặc hoàn lại bằng tiền khi kết thúc năm học; 2) Hoàn lại bằng tiền khi học sinh không tiếp tục học tại trường.
 • Đối với học sinh đóng phí quản lý bán trú/ nội trú & tiền ăn theo gói học kỳ và cả năm hoặc gói nhiều năm, trong trường hợp học sinh ngưng đăng ký bán trú và nội trú:

+ Được hoàn trả theo sốtháng còn lại chưa sử dụng;

+ Chỉ được chấp nhận trong trường hợp ngưng trọn tháng.

4. PHÍ LEADER IN ME (áp dụng cho toàn bộ học sinh khối 10,11 năm học 2022-2023)
 • Gói đào tạo Chương trình kỹ năng sống “Leader in Me” – LiM (Lãnh đạo Bản thân) là chương trình thuộc bản quyền của Tập đoàn Franklin Covey.
 • Học sinh sẽ đóng theo mức phí công bố vào thời điểm đầu năm học và đóng 50% mức phí công bố nếu học sinh nhập học mới vào học kì 2 của năm học.
 • Khoản phí này được hoàn trả đối với trường hợp rút hồ sơ được quy định trong mục (9).
5. HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA THEO NHU CẦU
 • Bao gồm toàn bộ phí đóng cho các hoạt động ngoài chương trình chính khóa: luyện thi, phụ đạo, nâng cao, câu lạc bộ đội nhóm và các hoạt động khác.
 • Nhà trường  sẽ công  bố mức thu trước  khi  thực  hiện,  việc  phụ huynh đăng ký được hiểu là  phụ huynh đã lựa chọn chương trình tự chọn theo thỏa thuận hai bên.
 • Hoạt động ngoại khoá theo nhu cầu được quy định thu trọn chương trình và được đóng theo tháng nếu thời gian tổ chức kéo dài nhiều tháng, theo thông báo của Nhà trường.
 • Việc hoàn phí (nếu có) sẽ được thông báo cho từng chương trình riêng biệt.
6. ĐỒNG PHỤC, TRANG THIẾT BỊ HỌC TẬP
 • Tiền mua sách, giáo trình, công cụ dụng cụ, phần mềm ứng dụng, đồng phục, ấn phẩm... phục vụ công tác học tập của học sinh.
 • Tiền phần mềm ứng dụng: không được hoàn trả trong mọi trường hợp.
 • Đây là khoản thu được  công  bốchi  tiết  danh  mục  và mức  giá  cho  phụ huynh đăng ký và chi trả.
 • Khoản  phí  này  chỉ được  hoàn  trả đối  với trường  hợp  rút  hồ sơ được quy định trong mục (10).
7. XE ĐƯA RƯỚC
 • Nhà trường  tổ chức xe đưa rước  theo  nhu  cầu  của  phụ huynh,  xe  thực  hiện đón/trả tại những trạm cố định.
 • Dịch vụ xe đưa rước chỉ được đảm bảo khi phụ huynh hoàn tất việc đóng phí và nhà trường sắp xếp được tuyến xe phù hợp với việc đăng ký của học sinh.
 • Phí xe đưa rước được quy định đóng trọn tháng đối với học sinh đang sử dụng dịch vụ.
 • Đối với trường hợp học sinh đăng ký mới, phí xe đưa rước của tháng đầu tiên sẽ tính theo số ngày thực tế của tháng đó.
 • Học sinh ngưng sử dụng dịch vụ phải báo 03 ngày trước khi bắt đầu tháng mới.
 • Học sinh thay đổi lộ trình phải báo 03 ngày trước khi bắt đầu tháng mới và đóng thêm chi phí phát sinh (nếu có).
 • Phí dịch vụ xe đưa rước có thểthay đổi trong năm học nếu có biến động lớn trên thị trường về giá xăng dầu và sẽ được nhà trường thông báo đến phụ huynh 30 ngày trước khi áp dụng.
 • Khoản  phí  này  chỉ được  hoàn  trả đối  với trường  hợp  rút  hồ sơ được quy định trong mục (9) hoặc chỉ chuyển nhượng trong trường hợp anh chị em ruột cùng trạm đưa đón.
8. PHÍ THUỘC ĐƠN VỊ THỨ 3

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh trong hoạt động chung, Trường sẽ linh động hỗ trợ thu hộ - chi hộ phí từ đơn vị thứ 3 đối với các vấn đề sau:

+ Phí dự thi và cấp chứng chỉ như: MOS, IELTS, KET, PET,...

+ Phí theo yêu cầu Nhà nước: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn,...

+ Các loại phí khác phát sinh theo nhu cầu đề xuất của phụ huynh học sinh.

Đơn giá và thời điểm thu các loại phí này tùy thuộc vào yêu cầu đơn vị quản lý và sẽ được thông báo đến phụ huynh trước khi thực hiện.

Các quy định hoàn phí (nếu có) thực hiện theo quy định của đơn vị quản lý, nhà trường không chịu trách nhiệm nội dung này. 

9. QUY ĐỊNH VỀ PHÍ KHI RÚT HỒ SƠ THÔI HỌC/BẢO LƯU/CHUYỂN TRƯỜNG

Quy định này áp dụng cho cả học sinh mới nhập học và Học sinh đang học trong trường. Nhà trường sẽ thực hiện quyết toán và hoàn phí trong vòng 07 ngày kể từ thời điểm thôi học chính thức và nhận thông tin tài khoản ngân hàng của phụhuynh.

a. Học sinh chủ động xin rút hồ sơ:

Phụ huynh cần thông báo với Nhà trường bằng văn bản ít nhất 30 ngàytrước khi chính thức thôi học. Trong trường hợp phụ huynh không thông báo hoặc thông báo ít hơn số ngày quy định, Nhà trường sẽcăn cứ theo các quy chế, quy định hoặc thỏa thuận hiện hành để xử lý phù hợp. Thời điểm chính thức thôi học được xét làm mốc quy định tính hoàn phí như sau:

+ Phí đóng theo tháng: phụhuynh có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ công nợ học phí;  phí  quản  lý  bán  trú/  nội  trú  và  tiền ăn tính đến  ngày  chính  thức  thôi  học. (Tham chiếu cách tính phí như quy định tại mục 4a và mục 5).

+ Phí đóng theo gói học kỳ & cảnăm hoặc gói nhiều năm: phụ huynh không được hưởng chính sách ưu đãi đối với thời gian đã học. Đối với tháng đang học, nhà trường sẽtính học phí; phí quản lý bán trú/ nội trú đến tuần có ngày chính thức thôi học. Mức hoàn trả sẽ thực hiện trên số tiền đã đóng trừ đi thời gian đã học. Tiền ăn: hoàn trên số ngày còn lại chưa sử dụng.

+ Phí Leader in Me: chỉ hoàn lại mức phí đã đóng (không bao gồm giáo trình) nếu tính từ ngày học sinh bắt đầu nhập học đến thời điểm chính thức thôi học nhỏ hơn 2 tuần.

+ Hoạt động ngoại khóa theo nhu cầu: chỉ hoàn lại nếu ngày chính thức thôi học trước 05 ngày bắt đầu chương trình ngoại khóa theo nhu cầu.

+ Tiền mua sách, giáo trình, công cụ dụng cụ, đồng phục, ấn phẩm,...: chỉhoàn lại khi đã đăng ký đóng tiền nhưng chưa được nhận. Riêng phí phần mềm ứng dụng không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

+ Phí dịch vụ xe đưa rước: chỉ hoàn lại khi đã báo 03 ngày trước khi bắt đầu tháng mới. 

+ Các khoản phí khác (nếu có) sẽ được xem xét hoàn phí tùy trường hợp.

+ Phí thuộc đơn vị thứ 3: hoàn phí (nếu có) thực hiện theo quy định của đơn vịquản lý, nhà trường không chịu trách nhiệm nội dung này.

b. Học sinh bị buộc thôi học, đình chỉ:Trường hợp học sinh bị đình chỉ, buộc thôi học. Nhà trường sẽ thông báo đến phụ huynh theo quy định tùy từng trường hợp.

c. Thông tin tài khoản của Nhà trường

 Tên Tài khoản  TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN 
 Số tài khoản  Ngân hàng  Chi nhánh
 8827 0406 0002 295  TMCP Quốc TếViệt Nam -VIB  TTKD, Hội sở, Tp.HCM
 0037100007674001  TMCP Phương Đông -OCB  Tân Bình, Tp.HCM