Học bổng

IGC SCHOLARSHIP - HỌC BỔNG IGC PHÁT TRIỂN THẾ HỆ GIÁO VIÊN TƯƠNG LAI
Đang diễn ra
IGC SCHOLARSHIP - HỌC BỔNG IGC PHÁT TRIỂN THẾ HỆ GIÁO VIÊN TƯƠNG LAI
Nghề giáo là nghề con tim. Người thầy yêu nghề dạy sẽ giúp học trò yêu thích việc học tập. Thầy cô là tấm gương sáng của sự kiên nhẫn, lắng nghe, thấu hiểu và truyền động lực để học sinh - sinh viên phát huy tiềm năng tốt nhất.
Xem chi tiết
⭐ TRỞ THÀNH CHỦ NHÂN NHỮNG SUẤT HỌC BỔNG TÀI NĂNG IGC GIÁ TRỊ ⭐
⭐ TRỞ THÀNH CHỦ NHÂN NHỮNG SUẤT HỌC BỔNG TÀI NĂNG IGC GIÁ TRỊ ⭐
Dành cho các học sinh Lớp 9, có nguyện vọng học tại Trường THPT Lê Quý Đôn - Tân Mai
Xem chi tiết