Học bổng

IGC SCHOLARSHIP - HỌC BỔNG IGC PHÁT TRIỂN THẾ HỆ GIÁO VIÊN TƯƠNG LAI
Đang diễn ra
IGC SCHOLARSHIP - HỌC BỔNG IGC PHÁT TRIỂN THẾ HỆ GIÁO VIÊN TƯƠNG LAI
Nghề giáo là nghề con tim. Người thầy yêu nghề dạy sẽ giúp học trò yêu thích việc học tập. Thầy cô là tấm gương sáng của sự kiên nhẫn, lắng nghe, thấu hiểu và truyền động lực để học sinh - sinh viên phát huy tiềm năng tốt nhất.
Xem chi tiết
HỌC BỔNG TÀI NĂNG IGC </br>ĐỒNG HÀNH THẾ HỆ CÔNG DÂN TOÀN CẦU XUẤT SẮC
HỌC BỔNG TÀI NĂNG IGC
ĐỒNG HÀNH THẾ HỆ CÔNG DÂN TOÀN CẦU XUẤT SẮC
IGC Group vui mừng đồng hành các em học sinh đầy hoài bão, ước muốn trở thành những công dân toàn cầu xuất sắc.
Xem chi tiết