15.11 2023

🌻 Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên học sinh năm 2023 🌻

⚖️ Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

⚖️ Với các chuyên đề bổ ích cho các em như Tuyên truyền kiến thức về các văn bản quy phạm pháp luật; Tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ và một số lỗi mà học sinh thường xuyên vi phạm khi tham gia giao thông; Tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường trong nhà trường và gây rối trật tự xã hội; tuyên truyền phòng, chống ma tuý và tác hại của ma tuý đối với học sinh, người dân; Hướng dẫn “Kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn - lành mạnh - hiệu quả” để nâng cao kỹ năng số cho thanh thiếu niên đồng thời phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

⚖️ Thông qua các buổi tuyên truyền, các em đoàn viên học sinh đã được trang bị những kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, cũng như hiểu rõ thêm những cách bảo vệ bản thân người thân và gia đình khi gặp những tình huống nguy hiểm góp phần xây dựng môi trường học đường và xã hội an toàn, lành mạnh.

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

 

#IGC

#IGCSchool20212#IGC2022#IGC2023#IGC2024#IGCSchool#AmemberofIGC

#Yeuthuong#Tontrong#Trachnhiem

#InstituteofGlobalCitizenship#HocVienCongDanToanCau#LeQuyDonTanMai#LeQuyDon#LQDTanMai#BatDauBangDichDen