29.01 2024

"NGÀY HỘI THẮP SÁNG Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP" 💥

💥 Với xu thế phát triển hiện nay, việc học sinh nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp ngày từ khi còn trên ghế nhà trường đã không còn xa lạ. Và với mục đích tạo điều kiện cho các em học sinh có cơ hội thể hiện sự sáng tạo và tiếp cận các kỹ năng cần thiết khi khởi nghiệp, trường THPT Lê Quý Đôn - Tân Mai đã tổ chức “Ngày hội thắp sáng ý tưởng khởi nghiệp" cho các em học sinh.

🍀 Nhà trường rất tự hào và vui mừng khi rất nhiều học sinh có ý tưởng khởi nghiệp được đánh giá cao từ chuyên gia. Thông qua ngày hội, thầy cô đánh giá được năng lực của các bạn học sinh và sẽ tiếp tục vun đắp cũng như tạo điều kiện cho các em thực hiện ước mơ. Chặng đường khởi nghiệp rất dài và những bước chân đầu tiên của các em đã đặt dấu ấn tại ngôi trường Lê Quý Đôn Tân Mai. Đó chính là niềm tự hào, hạnh phúc của đội ngũ sư phạm nhà trường.

Và sau đây, chúng ta cùng xem lại một số hình ảnh trong "Ngày hội thắp sáng ý tưởng khởi nghiệp" của các bạn học sinh nhé. ❤

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

 

 

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

 

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

 

 

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

 

 

 

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

 

 

 

 

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

#IGC

#IGCSchool20212 #IGC022 #IGCSchool #AmemberofIGC

#Yeuthuong #Tontrong #Trachnhiem

#InstituteofGlobalCitizenship #HocVienCongDanToanCau #LeQuyDonTanMai #LeQuyDon #LQDTanMai #KhoiNghiep