24.11 2023

🍀LỚP HỌC KẾT NỐI MÔN ĐỊA: HÀNH TRÌNH HỌC TẬP ĐA VÙNG ĐẤT🍀

⭐️Với nền tảng nối kết thông tin, lớp học Địa lý giữa Trường THPT Lê Quý Đôn - Biên Hòa, Đồng Nai và lớp học trường THPT Số 1 Lào Cai đã tạo nên một câu chuyện học tập đầy ấn tượng, nơi hai cộng đồng học sinh từ hai miền đất nước Việt Nam hội tụ, học hỏi và chia sẻ.

⭐️Buổi học trở thành cuộc phiêu lưu văn hóa và học thuật. Học sinh Biên Hòa, Đồng Nai chia sẻ về cảm nhận về Sapa, những nét văn hóa truyền thống của Lào Cai và học sinh Lào Cai lại mở cửa sổ tâm hồn để họ hiểu thêm về cuộc sống nơi phía Nam. Điều này đã mở ra một cánh cửa đặc biệt để hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng văn hóa của đồng bào Việt Nam.

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

 

#IGC

#IGCSchool20212 #IGC2022 #IGC2023 #IGC2024 #IGCSchool #AmemberofIGC

#Yeuthuong #Tontrong #Trachnhiem

#InstituteofGlobalCitizenship #HocVienCongDanToanCau #LeQuyDonTanMai #LeQuyDon #LQDTanMai #BatDauBangDichDen